سه شنبه 5 خرداد 1394
 جستجو
اخبار

چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
گسترش همکاری های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری در زمینه ثبت شرکت های تجاری و مالکیت های معنوی
در دیدار دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهندس اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بر گسترش همکاری های دو طرف در زمینه تثبیت مالکیت های مادی و معنوی در مناطق آزاد و ایجاد رویه های واحد ثبتی تاکید شد.
شنبه 19 اردیبهشت 1394
تبادل تفاهم نامه تثبیت مالکیت اراضی فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو
تفاهم نامه حفظ و حراست از اراضی در اختیار وزارت نیرو و مستند سازی و تثبیت مالکیت آنها، با حضور امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، فی مابین دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و چیت چیان وزیر نیرو مبادله شد.
شنبه 19 اردیبهشت 1394
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: کم کاری برخی دستگاه های متولی حراست از اراضی عامل مهمی در افزایش زمین خواری بوده است
علیرغم اینکه قانونگذار برای تمامی اراضی ملی دستگاه های متولی را مشخص کرده اما برخی دستگاهها که وظیفه حراست از این اراضی را به عهده داشته اند به درستی و در زمان مناسب به وظایف مصوب خود عمل نکرده اند و این امر عامل مهمی در افزایش زمین خواری بوده است.
شنبه 19 اردیبهشت 1394
دکتر تویسرکانی خبر داد: پیشتازی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نوسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های مدرن در سال 93
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در زمینه نوسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوریهای نوین در سال 93 جزو دستگاههای پیشتاز بودیم .
صفحه: 1 از 127
  سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
                       
  پایگاه اطلاع رسانی استانی
                       
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
اجرائیه