مالکیت معنوی

پیگیری خدمات الکترونیک مالکیت معنوی

 


راهنما


اظهارنامه الکترونیکی


پیگیری و اطلاع رسانی

راهنمای مراجعین اختراع

ثبت اظهارنامه اختراع

پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده اختراع

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

ویرایش اظهارنامه اختراع

رویت و چاپ ابلاغیه اختراع

 

سوالات متداول

چاپ اظهار نامه اختراع

رویت و چاپ آگهی اختراع

 

راهنمای ثبت درخواست / رفع نقص

ثبت درخواست/ رفع نقص


رویت نامه استعلام  (جهت مراجع ذیصلاح)

لیست مراجع استعلام

ویرایش درخواست / رفع نقص


ثبت پاسخ استعلام (جهت مراجع ذیصلاح)
 ویرایش  اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از ثبت نهایی آن موضوع کاربرد دارند، لذا بعد از ثبت نهایی، برای اعمال هر تغییری در آن، باید از طریق گزینه ثبت درخواست/رفع نقص، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود
ویرایش  اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از ثبت نهایی آن موضوع کاربرد دارند، لذا بعد از ثبت نهایی، برای اعمال هر تغییری در آن، باید از طریق گزینه ثبت درخواست/رفع نقص، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود
ویرایش  اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از ثبت نهایی آن موضوع کاربرد دارند، لذا بعد از ثبت نهایی، برای اعمال هر تغییری در آن، باید از طریق گزینه ثبت درخواست/رفع نقص، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود

 

 

ثبت نشان جغرافیایی در حال حاضر به صورت حضوری انجام می پذیرد و ثبت به صورت الکترونیکی در دست فعالسازی می باشد

دریافت فایل اظهارنامه نشان جغرافیایی

 


فرایند های اداره ثبت علائم تجاری


فرایند های اداره ثبت طرح های صنعتی


فرایند های اداره ثبت اختراعات

نمودار کلی

نمودار کلی

نمودار کلی

انتقال

انتقال

 

انتقال