صفحه آغازین

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 17 آذر 1395 - 12:56:18 PM

انتزاع و الحاق ثبتی در استان مرکزی و همدان

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با انتزاع امور ثبتی روستای گل تپه از توابع حوزه ثبتی شهرستان ساوه و الحاق به دهستان درجزین علیا از توابع شهرستان رزن موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با موافقت دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، امور ثبتی روستای گل تپه از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی منتزع و به دهستان درجزین علیا از توابع شهرستان رزن استان همدان ملحق گردید.

این امر با پیشنهاد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان و با توجه به ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون مذکور و مفاد تصویب نامه هیئت وزیران صورت گرفته است.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است