صفحه آغازین

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   یکشنبه 15 اسفند 1395 - 8:53:30 AM

بازدید سرزده مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل ازثبت شهرستان نیر

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است